We zijn blij, dat we kunnen meedelen, dat de eerste test van de medewerkers, die samen hebben gewerkt met de bewuste medewerker gunstig voor iedereen zijn verlopen.
Het bestuur trekt hieruit de conclusie, dat gezien het feit dat de GGD ons gisteren heeft meegedeeld, dat we niet hadden hoeven sluiten, er geen gevaarzetting meer is voor onze gasten en medewerkers.

Verwijzend naar deze conclusie besluit het bestuur het zwembad op donderdag 27 augustus 2020 weer te openen. We hopen dan ook, dat we met z’n allen nog een mooie afsluiting van dit vreemde seizoen mogen hebben.

Ook willen we iedereen nog bedanken voor de positieve berichtjes, die wij ter ondersteuning in deze vervelende periode mochten ontvangen.