ZWEMSCORE

Ouders die de vorderingen van hun kind bij het leszwemmen willen volgen, kunnen dat doen via de zwemscore module, het leerlingvolgsysteem waar wij bij aangesloten zijn.

Je kunt inloggen door op de volgende link te klikken: zwemscoremodule.

van de zwemonderwijzeres krijg je via je email een persoonlijke inlogcode.

page4

Heeft u last van onaangepast gedrag binnen het zwem onderwijs dan kunt u contact opnemen met het NOC*NSF. Het telefoonnummer is    0900 2025590. Hier zitten deskundige hulpverleners voor u klaar.

Diploma A

Eisen Nationaal Zwemdiploma A

Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma A laat je kind zien een basisconditie te hebben en de basisvaardigheden te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad zonder attracties. Je kind kan zich redden als het onverwacht in het water valt. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC.

Vaardigheden
Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma A laat je kind zien dat hij of zij:

  • zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen, een basisafstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) en zelfstandig uit het water kan klimmen.
  • op verschillende manieren het water in kan gaan, zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen.
  • een basisconditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een basisafstand te overbruggen.
  • de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch voldoende tot goed kan uitvoeren over een basisafstand.
  • kan drijven op de buik en op de rug. Je kind voelt zich vertrouwd in het water.
  • kan watertrappen met armen en benen, kan draaien en zich kan oriënteren.

Standaard examenprogramma
Via onderstaande link kun je het standaard examenprogramma uit de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s downloaden. De proeven die hier beschreven staan vormen samen het standaard examenprogramma van het Nationaal Zwemdiploma A.

Examenprogramma Zwemdiploma A – Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s

Maatwerk examenprogramma
Het kan zo zijn dat je bij het diplomazwemmen (deels) andere proeven tegenkomt dan omschreven in het standaard examenprogramma. Dat komt doordat zwemlesaanbieders in plaats van het standaard examenprogramma ook de mogelijkheid hebben om een eigen maatwerk examenprogramma te ontwikkelen en dat te gebruiken bij het diplomazwemmen. Het maatwerk examenprogramma moet uiteraard qua niveau gelijkwaardig zijn aan het standaard examenprogramma. De Nationale Raad Zwemveiligheid beoordeelt daarom vooraf het niveau van het maatwerk examenprogramma. Na goedkeuring van de raad mag een zwemlesaanbieder het betreffende maatwerkprogramma gebruiken bij het diplomazwemmen. Deze handelwijze zorgt ervoor dat enerzijds het examenprogramma optimaal aansluit op de visie van de zwemlesaanbieder op zwemonderwijs, terwijl anderzijds onafhankelijke kwaliteitscontrole door de Nationale Raad Zwemveiligheid mogelijk blijft.

Kledingeisen diplomazwemmen Nationaal Zwemdiploma A

  • Badkleding
  • Shirt of blouse met lange mouwen
  • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
  • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

Nationale norm Zwemveiligheid Diploma ABC

Per 1 januari zijn er nieuwe eisen gesteld een de zwemdiploma’s en hebben ze een andere naam gekregen. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het volledig Zwem-ABC op zak hebt. De zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Zwembad Mounewetter heeft de licentie verkregen en is getoetst door de stichting Nationaal Platform Zwembaden NRZ. Sinds jaren wordt er bij een zwembad waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC, gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er wel voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemles gevende gescreend. Is er nagedacht over de manier van lesgeven. hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles. Is er een ongevallenregistratie. Iedere ouder vindt het belangrijk dat zijn of haar kind les krijgt van een goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en VOG heeft. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit. Haal bij ons dan ook het enige echte zwemdiploma ABC van de NRZ.

Doelstellingen zwembad Mounewetter:

* Elk kind dat op zwemles gaat bij ons, op een speelse en verantwoorde wijze begeleiden naar het A.B.C diploma *Kinderen moeten als ze een A diploma hebben zelfstandig in het zwembad kunnen verblijven, en tevens als ze in het buitenwater raken een redelijke kans hebben om te overleven. * Bij kinderen een blijvende interesse kweken voor zwemmen in al zijn facetten. *Kinderen die in een buitenbad hun diploma halen zijn over het algemeen sterker.

Zon en feestdagen is er geen zwemles. Bij onweer worden de lessen afgelast.

Er wordt voor diploma A twee keer per week lesgegeven op ma/do en di/vr  tussen 16.30 en 18.30 uur. Een les bestaat uit 30 minuten met een vaste gediplomeerde zweminstructeur Er wordt lesgegeven met vier verschillende niveaus. Niv1 = watergewenning, drijven, aanleren beenslag buik en rug. Niv2= uitbreiden beenslag buik en rug, aanleren combinatie,ringen opduiken Niv3=uitbreiden combinatie schoolslag,enkelvoudige rugslag,beetje borst en rugcrawl 3 m onder water zwemmen Niv4=conditie opbouwen, 3 m o.w.z, 50 m schoolslag, 50 m enkelvoudige rugslag, 5 m borst en rugcrawl, 12.5 meter met kleren aan, 1 min watertrappelen.

Er wordt voor diploma B en C twee keer per week lesgegeven 30 minuten.

Organisatie van de zwemles: Zwembad Mounewetter werkt zoveel mogelijk met een vaste instructeur. Bij afwezigheid van de vaste instructeur streven wij ernaar om een vaste vervanger op de groepen te plaatsen. Afwezigheid van uw kind graag doorgeven aan de receptie van het zwembad met reden van afwezigheid. telnr :0517 -531704.

Tijdens de grote vakantie gaan de zwemlessen  naar de ochtend tussen 8.00 en 9.30 uur

De ouders /verzorgers zijn verantwoordelijk tot het moment dat zij het kind/kinderen hebben overgedragen aan het badpersoneel. De kinderen mogen niet alleen rondom de baden lopen of gaan zwemmen in andere gedeeltes van het zwembad. Tijdens de zwemles is de zwemonderwijzer verantwoordelijk voor de kinderen. De ouders mogen zich niet met de lessen bemoeien. Zijn er problemen of heeft  U vragen kunt u altijd terecht bij Joke van der Vliet (telnummer: 0517-531704 ) Het bestuur/personeel draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kinderen die wel meegekomen zijn maar geen zwemles volgen.

Voordelen van zwemmen in Zwembad Mounewetter: Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht, altijd kijkles,direct contact met de zwemonderwijzer.

Niet duur: 18 weken twee keer per week 30 min les voor €67,50 + persoonlijk abonnement €51,00 . Zowel voor A als B. Zwemles C €45,00 +€ 51,00 voor een persoonlijk abonnement.

Voor meer informatie voor ouders is er een website beschikbaar waar alle info op staat vermeld. Kijk hiervoor op allesoverzwemles.nl

Enkele interessante links op de website allesoverzwemles.nl:
• Meer informatie over de Nationale Norm Zwemveiligheid en het verschil tussen A, B en C:
https://www.allesoverzwemles.nl/nationale-zwemdiplomas/nationale-norm-zwemveiligheid/
• Meer informatie over het Zwem-ABC en de exameneisen:
https://www.allesoverzwemles.nl/nationale-zwemdiplomas/zwem-abc/
• Meer informatie over de Licentie Nationale Zwemdiploma’s, de 4 zekerheden en de
kwaliteitscontrole: https://www.allesoverzwemles.nl/zwemles-kiezen/licentie-nationale-
zwemdiplomas/
• Veel gestelde vragen: https://www.allesoverzwemles.nl/veelgestelde-vragen/