Mounewetter een baken van rust en vermaak

Ook nu weer een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen,
maar kunnen we het topjaar 2018 evenaren?
Beste Mounewetter gasten, uiteraard kennen we dit jaar ook
weer de nodige uitdagingen. Maar eerst even een terugblik op
het topjaar 2018. Een seizoen, die alle records heeft verbro-
ken. Het weer was voor openluchtzwembaden perfect en er
brachten meer dan 70.000 gasten ons zwembad een bezoek,
een absoluut record!!! Dit leidde op sommige dagen echter wel
tot een erg grote drukte, waardoor onze gasten wel even ver-
der moesten lopen om een parkeerplek te vinden. Door deze
drukte,  maar  ook  door  “slordig  parkeren”  bracht  dit  voor  de
mensen in Witmarsum vaak een groot parkeerprobleem met
zich mee. Een situatie, die meerdere malen met de gemeente
is besproken. Zij hebben aangegeven met alle belanghebben-
den om tafel te gaan zitten om te kijken hoe het beter kan.
Ofschoon wij begrip hebben voor de parkeeroverlast zijn we
natuurlijk wel erg blij met het feit dat Mounewetter zo geliefd is
bij veel mensen uit de hele provincie.
Ook zijn we blij, dat we in het seizoen 2018 opnieuw door onze
collega’s in de zwembadbranche zijn uitgeroepen tot “open-
luchtzwembad van het jaar” en bij de verkiezing van “meest
klantvriendelijke accommodatie van het jaar 2018” eindigden
we eervol als tweede.  Een prestatie, zoals vorig jaar ook al
is opgemerkt, die alleen mogelijk is door de geweldige inzet
van  onze  medewerkers,  vrijwilligers  en  bestuur.  Maar  het
belangrijkste is dat onze gasten deze inspanningen allemaal
op waarde weten te schatten en massaal ons zwembad blij-
ven bezoeken. En niet te vergeten hun waardering uitspreken
in de jaarlijkse verkiezingen. Allemaal hartelijk dank voor jul-
lie  bijdrage.  Een  bijkomend  voordeel  van  het  meedoen  aan
de verkiezing als badgast is dat ze kunnen aangeven wat er
nog beter kan. Zo kwam uit de enquête, dat de toiletvoorzie-
ning  aan  verbetering  toe  was  en  uitbreiding  wenselijk  was.
Het bestuur kon zich helemaal vinden in deze opmerking en
heeft daarom besloten een nieuw toiletruimte te laten maken,
waarin  7  nieuwe  toiletten  komen.  Ook  zal  het  kleedgebouw
verder worden betegeld. Mede met hulp van onze fantastische
vrijwilligers kunnen we dit jaar genieten van deze nieuwe voor-
zieningen.
Ook dit jaar gaan we verder met het ontlasten van de vrijwil-
ligers  door  het  onderhoudswerk  terug  te  dringen.  Zo  is  het
“oude speelwerktuig” op de zonneweide vervangen door een
nieuw onderhoudsarm speeltoestel.
Een speeltoestel, dat mede door een subsidie van € 5.000,–
uit  de  Coöperatie  Fonds  van  de  Rabobank  mogelijk  werd
gemaakt.
Verder heeft het bestuur opnieuw besloten om ook dit jaar de
abonnementen niet in prijs te verhogen.
Ook is de service naar onze gasten verder verhoogd. Ook wordt het gemakkelijker om
een kinderfeestje op de woensdagmiddag te organiseren.
Zwembad Mounewetter opent dit jaar op zaterdag 27 april en
zal op zaterdag 7 september weer het seizoen afsluiten.
Met vriendelijke groet, Zwembad Mounewetter