Mounewetter een baken van rust en vermaak

Op weg naar een mooi nieuw zwemseizoen

Beste Mounewetter gasten, wanneer ik dit voorwoord schrijf
ligt er een klein laagje ijs op het water van de sloten. Genoeg
voor de waaghalzen om een poging te wagen.
Ook u zult vast u gedachten hebben bij een mooie strenge
winter.  Zodat  er  eindelijk  weer  eens  geschaatst  kan  worden.
Ofschoon ook wij hopen even te kunnen schaatsen,
ligt onze aandacht toch bij het nieuwe zwemseizoen. Wat
kunnen en willen we graag verbeteren om het jullie, onze
gasten nog beter naar de zin te maken. Het stadium van het
maken van plannen, hebben we alweer achter de rug. Nu
is het zaak om alles weer op tijd klaar te hebben. Wat gaan
we met onze onvermoeibare vrijwilligers, medewerkers en
aannemers  dit  jaar  veranderen?  Op  dit  moment  wordt  er
hard gewerkt aan het vernieuwen van de doucheruimte. Het
aantal zal worden uitgebreid naar zes douches, het tegel-
werk wordt vernieuwd en er komt een nieuwe CV-ketel met
waterontharder.  Wij  hopen  hiermee  weer  jaren  vooruit  te
kunnen. Om het onderhoud enigszins te beperken worden
de plantsoenen opnieuw ingericht en zal een speelattribuut
bij de peuterhoek worden vervangen. Ook zal er voor de
jeugd  een  nieuw  speeltoestel  op  de  speelweide  worden
geplaatst. Verder zullen om onderhoud technische redenen
nog twee hekwerken worden vervangen.
Graag wil ik nog even terugkijken op het voorbije seizoen
2016. Een seizoen dat matig verliep, totdat medio augustus
en september er tropische tijden aanbraken.
Er werd, op initiatief van onze medewerkers, door het dagelijks.
bestuur besloten om het bad 5 dagen langer open te
houden  als  geste  naar  onze  abonnementhouders.  Deze
konden zo nog 5 dagen extra genieten van hun abonnement
Omdat  elders  in  de  provincie  de  openluchtbaden
gesloten waren, werd het een drukke en super leuke week
met 5000 extra bezoekers. Een initiatief, dat bij dergelijke
temperaturen zeker zal worden herhaald. Wij hopen natuur-
lijk  dat  dit  initiatief  ertoe  zal  leiden,  dat  wij  dit  jaar  meer
abonnementen zullen verkopen. Abonnementen die ook dit
jaar weer niet in prijs zullen stijgen.
Bovendien zijn we als extra service naar onze gasten toe nu
alle werkdagen ook in de avonduren open.
Zwembad Mounewetter opent dit jaar op 29 april en zal op
9 september weer het seizoen afsluiten. Omdat er vorig jaar
geen verkiezingen van het mooiste openluchtzwembad van
het jaar gehouden zijn, zijn wij maar zo vrij om dit jaar deze
titel ons opnieuw toe te eigenen.
Wij zullen ons uiterste best doen om dit jaar deze titel ook
weer met trots uit te dragen.
Met vriendelijke groet,
Roel Bijlsma, voorzitter