De GGD heeft aan het eind van maandagmiddag 24 augustus contact met ons gehad. Hierin is de noodzaak van de sluiting van het zwembad besproken.  Om transparant naar iedereen te zijn hierbij een klein verslag van het proces.

Het bestuur werd zondagmiddag rond 17.00 uur in kennis gesteld, dat de bewuste medewerker positief had getest. Op zondagavond is het voltallige bestuur bij elkaar gekomen om te overleggen wat we moesten doen. Vanaf 17.00 uur konden we de GGD niet meer bereiken. Omdat we de veiligheid van onze gasten, medewerkers, vrijwilligers en bestuurders niet in gevaar wilden brengen, heeft het bestuur besloten het bad voorlopig te sluiten. Dit besluit geldt totdat de uitslag van de test van de andere betrokken medewerkers bekend is.

Volgens de GGD was dit een wijs besluit, dat echter niet noodzakelijk was geweest, omdat de kans op besmetting in ons bad vrijwel nihil is. Het bestuur meent nog steeds de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te moeten beschermen en heeft opnieuw besloten te wachten met een nieuw besluit totdat de uitslag van de test van de betrokken medewerkers bekend is.

Wanneer het zwembad weer open gaat, zullen we eerst alles weer grondig desinfecteren. Ook de opening zullen we weer via de gebruikelijke kanalen laten verlopen.

Op de vraag hoe het gaat met de betrokken medewerker kunnen we zeggen, dat zij zich redelijk goed voelt en milde klachten heeft.