De prijswinnaars van de puzzel woordzwemmen zijn geworden Jitse Jan Kroondijk en Christa Bruggenkamp. VAN HARTE GEFELICITEERD
De oplossing was: In zwembad mounewetter altijd vrolijk gespetter. De Puzzel heeft in de Koepel gestaan.