https://zwembadmounewetter.nl/wp-content/uploads/210411-MW-Protocol-verantwoord-zwemmen-2021-1.pdf

https://zwembadmounewetter.nl/wp-content/uploads/210424-MW-Uitvoeringsregeling-Protocol-verantwoord-zwemmen-2021-aangepast-2.pdf

Bovenstaand een link naar twee documenten betreffende de openstelling van het zwembad. Onderstaand een fragment:

Indeling ruimte
Om de beschikbare ruimte om te sporten zo goed mogelijk te benutten wordt het diepe bad in vier delen
onderverdeeld. Deze delen worden door een scheidslijn van elkaar gescheiden. Om verantwoord en veilig
met elkaar te kunnen sporten, waarbij de 1,5 meter wordt gewaarborgd wordt de volgende indeling gebruikt:
27 jaar en ouder : 4 personen kunnen zwemmen in diepe bad
12 t/m 26 jaar : 15 personen kunnen zwemmen in diepe bad
tot 12 jaar : geen beperkingen.
peuter-/kleuterhoek: ouders of begeleiders moeten te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en
ouder, die niet uit hetzelfde huishouden komen, houden. Om hier de veiligheid te kunnen waarborgen wordt
het aantal begeleiders beperkt tot 2 personen per peuter/kleuter.

Leest u voor uw en onze veiligheid het protocol goed door.