Ook dit jaar sponsert de poeisz zwembad Mounewetter met gratis fruit. Dank daarvoor.