Zwembad Mounewetter organiseert eerste keer diplomazwemmen volgens nieuwe examen eisen.

Witmarsum: Zwemles nieuwe stijl. Onze kinderen hebben het gehaald. Op zaterdag 23 juni hebben 12 kinderen afgezwommen volgens de nieuwe exameneisen van de nationale raad zwemveiligheid.

De nieuwe examen eisen zijn per 1 januari 2018 geïntroduceerd.               .

Zwembad Mounewetter voldoet aan de kwaliteitseisen die de nationale raad zwemveiligheid stelt en mogen de nationale zwemdiploma’s A, B en C (zwem ABC) uitgeven.

Het zwembad is in het bezit van de licentie nationale zwem diploma’s. De geslaagden voor het nieuwste diploma A zijn: Afke de Vries, Jelmer Steringa, Eline de Wild, Janneke Fokkema, Ryan Nauta, Muriel Tromp, Rixt Menage, Redmer Hoornveld, Wout Visser, Sien v.d. Gaast, Jalou Bos en Yfke Wielstra. Allemaal gefeliciteerd.