Dank zij het vrije zomerweer wordt er volop gebruik gemaakt van ons prachtige zwembad. 22 Mei passeerde de 10.000ste bezoeker de kassa van het zwembad. Jaike Brandsma werd verblijd met een echte Mounewetter handdoek.