Ten behoeve van de verduurzaming van ons prachtige zwembad is omrop Fryslân langs geweest om een reportage te maken.

Onderstaand de link van deze raportage.

Zwembad Mounewetter doet crowdfunding voor duurzame toekomst – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)