Zwembad Mounewetter 2021

Midden in een coronapandemie zijn we inmiddels alweer bezig met het voorbereiden van het
zwemseizoen 2021. Hierbij lopen we echter tegen een aantal problemen aan. De grootste
onzekerheid ligt hierbij in de vraag “mogen we open, hoe mogen we open en wanneer?”.
Ofschoon we ernaar streven om gewoon op zaterdag 1 mei 2021 open te gaan, is nog niets
zeker en moeten we de besluiten van de regering afwachten.
Nu alles nog onzeker is kunnen we momenteel ook geen folder of flyer met relevante zaken als
openingstijden, prijzen, lessen en dergelijke maken en zullen we het dit jaar anders moeten
gaan doen. We zullen dit jaar nog meer dan voorgaande jaren met onze gasten gaan
communiceren via onze website: https://zwembadmounewetter.nl . Wij verzoeken u dan ook
onze website goed in de gaten houden.
Hopelijk kunnen we elkaar vanaf zaterdag 1 mei weer begroeten in ons mooie zwembad
Mounewetter.

Namens het bestuur en onze medewerkers hopelijk tot ziens.

Roel Bijlsma, voorzitter