Helaas zijn er enkele technische problemen met de douches. Herstel hiervan kan enkele dagen duren, waarbij het zwembad deels gesloten zal moeten worden. Het bestuur heeft daarom besloten, gezien de korte duur nog, dat Mounewetter geopend is, de douches sluiten, zodat het zwembad de rest van het seizoen geopend kan blijven.

Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en daardoor dit vreemde zwemseizoen op een mooi wijze kunt afsluiten.

Namens het bestuur

Roel Bijlsma, voorzitter