Bij zwembad mounewetter is gestart met de bouw van een CO2 reducerende installatie. Samen met Tieluk gaat Mounewetter besparen op de CO2 uitstoot. In juli volgt er meer informatie. Op de foto wordt het contract getekend. Wordt vervolgd.