Wanneer gaat zwembad Mounewetter open?

Beste bezoekers van ons zwembad, zoals u ongetwijfeld zult weten is onze samenleving getroffen door het coronavirus. Een  virus dat een grote aanslag doet op de gezondheid van velen onder ons. Bovendien is deze ziekte zeer besmettelijk en kan het eenvoudig worden overgedragen.

Om deze redenen heeft onze regering op maandag 23 maart 2020 besloten, dat alle samenkomsten tot 1 juni a.s. niet zijn toegestaan. Dit houdt in dat ons zwembad op z’n vroegst op die datum geopend zal worden.

De voorverkoop van 14 april a.s. komt net als de opening op 25 april dan ook te vervallen.

Het bestuur van Mounewetter zal zich de komende tijd beraden over hoe we eventueel na 1 juni 2020 verder zullen gaan. Denk hierbij aan zwemlessen, openingstijden, verlenging seizoen, entreegelden enz.

We hopen dat de toestand in de wereld m.b.t. dit virus zo snel mogelijk zal verbeteren en uiteindelijk voor goed zal verdwijnen. We wensen u voor de komende tijd een goede gezondheid toe, waardoor dit virus

geen vat op u of de mensen die u dierbaar zijn, zal hebben.

Voor de nadere informatie over wanneer het zwembad weer open gaat, vragen wij u de website van zwembad Mounewetter in de gaten te houden.

Namens het bestuur van zwembad Mounewetter.