Het is nu halverwege april en we zitten nog in een coronapandemie. Toch zijn we druk bezig om alles in gereedheid te brengen om  te kunnen openen, tenminste wanneer we daar toestemming voor krijgen. Helaas zal het ons niet lukken om het zwembad voor al onze gasten op 1 mei a.s. te openen. Door de nu nog geldende maatregelen mag de groep 13 t/m 26 jaar, maar met 15 personen per tijdslot komen zwemmen. Voor de groep 27 jaar en ouder mogen er slechts 4 personen binnen worden gelaten. Bij deze aantallen is het economisch niet verantwoord het zwembad open te doen. Voor de groep t/m 12 jaar ligt dit gelukkig anders. Zij mogen onder voorwaarden onbeperkt worden toegelaten.
Mounewetter heeft dan ook besloten om deze groep met ingang van 3 mei de mogelijkheid te geven om op werkdagen van 14.30 t/m 16.30 uur te laten zwemmen. Zij moeten echter wel het diploma A hebben en beschikken over een geldig entreebewijs.
Een ander goed bericht is, dat de zwemlessen vanaf dezelfde datum, 10 mei beginnen.
Voor de twee andere groepen is het even doorbijten, hopelijk kan het zwembad bij de stap 2 van het corona stappenplan, op 11 mei ook, al zij het ook onder voorwaarden, van ons zwembad gebruik maken.
Ook de doelgroepen zullen in ieder geval tot die datum moeten wachten.

Informatie over prijzen en deelname aan zwemlessen worden elders op onze website weer gegeven.

Tip: blijf onze website volgen, want zodra de omstandigheden wijzigen, waardoor ons bad eerder/later of meer/minder open kan, zullen altijd z.s.m. worden weergegeven op deze site.

Namens het bestuur en onze medewerkers hopelijk gauw tot ziens.

Roel Bijlsma, voorzitter