Roel Bijlsma stopt na 45 jaar als voorzitter van stichting Zwembad Mounewetter

In het jaar 1977 werkte Roel bij de gemeente Wonseradeel. De gemeente vond dat hij wel wat maatschappelijks kon doen en op die manier is Roel bij het zwembad betrokken geraakt. Roel is in 1977 begonnen met het maken van begrotingen voor het zwembad. Dit jaar was de laatste begroting die door hem is gemaakt. Hij heeft er dus veel gemaakt. In 1983 is Roel officieel ingeschreven bij de KVK als bestuurslid van de stichting en vanaf 2012 is hij voorzitter geworden. Het is heel bijzonder dat iemand zolang bij het zwembad is berokken. Daarom is hij in 2018 voorgedragen voor een lintje. Hier is Roel erg trots op. Nu komt er een eind aan zijn lange bestuursperiode, hij legt de voorzitters hamer neer. Als bestuur wilden we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Tijdens de jaarlijkse slotavond van het personeel, de vrijwilligers en het bestuur werd Roel bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de stichting. Tot zijn grote verbazing is Roels zijn carrière bij het zwembad op deze avond bekroond met het ere lidmaatschap van de stichting.

Gelukkig blijft Roel nog wel betrokken bij het zwembad. Hij maakt het project van de energietransitie nog af.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter