Bijdrage van Stichting tot Nut (Arum e.o.) voor zonnepanelen zwembad Mounewetter

Het bestuur van zwembad Mounewetter in Witmarsum is de laatste jaren druk met de ‘energietransitie’. Het is een ingewikkeld traject, maar we moeten verder, want de verwarmingskosten stijgen de pan uit en dat willen we niet doorrekenen in de zwemlessen en entreekaartjes. In 2023, precies het 50-jarige jubileum van het zwembad, hebben we onze energietransitie Zwembad Mounewetter van het gas af in gang gezet: We hebben zonnepanelen aan laten leggen en warmtepompen aangeschaft.

Wij ontvangen geweldige bijdragen van fondsen, sponsoren, dorpsbewoners en anderen die ons een warm hart toedragen. Een  bijzondere bijdrage is die van de “Stichting tot Nut”, die bijdragen levert in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel. We mochten in totaal € 50.500,- ontvangen van deze stichting. Hiervoor zijn we zeer dankbaar.

We zijn een heel eind op streek met de dekking van het project. We gaan er ook van uit dat we de komende jaren tegenover de eigen investering kunnen rekenen op een duidelijke besparing in de energiekosten. Zo hopen we ons mooie zwembad nog lang in stand te houden, met een betaalbare entree, voor iedereen die hier graag komt. Wie weet nóg wel 50 jaar…

Op de website staat nog steeds de ‘donatieknop’ om bij te dragen aan dit zwembad met verwarming door zonne-energie in plaats van door gas. Volg onze Facebook en website voor nieuws over het energieproject.