23 juni verwelkomde zwembad Mounewetter de 3000ste bezoeker. Dit was Sem Vis uit Witmarsum. Van onze bedrijfsleidster Joke vd Vliet ontving hij een handdoek.