Voorverkoop Abonnementen

Voorverkoop abonnementen vindt plaats van 24 april t/m 29 april.
Op koningsdag 27 april van 9.00 tot 12.00, andere dagen van 9.00-15.30 uur
en op zaterdag 29 april van 14.00-16.30 uur.
Neem uw oude abonnement mee. Ook leskaarten worden verstrekt.
Betaling alleen met Pin.