Geslaagd voor diploma A op 21 juli:

Isis van Ammers, Toby Attema, Isa de Boer, Eelco Greidanus, Yente Klinkenberg, Abel v/d Veen, Sven Wielstra, Corneliske Hoekstra.

Geslaagd voor diploma B op 21 juli:

Afke de Vries, Ryan Nauta, Jalou Bos, Yfke Wielstra, Muriel Tromp, Janneke Fokkema, Redmer Hoornveld, Jelmer Steringa, Eline de Wild, Rixt Menage, Wout Visser, Sien v/d Gaast, Dirk van der Gaast, Willem v/dWerf, Angela Rijpma.

Geslaagd voor diploma C op 18 juli:

Ottje Hoekstra, Bodil Weever, Lysanne Elgersma, Lianne Piersma, Tyme Haringa, Bas v/d Werf, Mart Kiewied, Lizz Kiewied, Rixt Westra, Silke Hooghiemstra, Remco Greidanus, Janna Tilstra.

Op 23 juni zijn geslaagd voor diploma A:

Afke de Vries, Jelmer Steringa, Eline de Wild, Janneke Fokkema, Ryan Nauta, Muriel Tromp, Rixt Menage, Redmer Hoornveld, Wout Visser, Sien v.d. G0aast, Jalou Bos, Yfke Wielstra.

Geslaagd voor diploma B:

Remco Greidanus en Janna Tilstra.