Openingstijden vanaf 3 mei 2021

De prijzen en de tijden van de zwemlessen staan vermeld op de site. De openingstijden voor recreatiefzwemmen, m.u.v. de kinderen t/m 12 jaar, zijn voor dit jaar nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de besluitvorming van de regering. Zodra er actuele informatie beschikbaar/bekend is zal dit gepubliceerd worden op de site.

Het is nu halverwege april en we zitten nog in een coronapandemie.
Door de nu nog geldende maatregelen mag de groep 13 t/m 26 jaar, maar met 15 personen per tijdslot komen zwemmen. Voor de groep 27 jaar en ouder mogen er slechts 4 personen binnen worden gelaten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. Helaas blijken niet alle gemeenten binnen deze provincie de regels op dezelfde wijze uit te leggen, zodat elders in de provincie grotere aantallen mensen mogen worden toegelaten.
Onze gemeente voert de regels uit, zoals dec rijksoverheid ze in overleg met RIVM letterlijk heeft vastgesteld. Zie ook het artikel uit de Leeuwarder Courant van 15 april, zoals die is weergegeven op onze website.

Bij deze aantallen is het economisch voor Mounewetter niet verantwoord het zwembad open te doen voor de hierboven genoemde groepen.

Voor de groep t/m 12 jaar ligt dit gelukkig anders. Zij mogen onder voorwaarden onbeperkt worden toegelaten.

Mounewetter heeft dan ook besloten om deze groep met ingang van 3 mei de mogelijkheid te geven om op werkdagen van 14.30 t/m 16.30 uur te laten zwemmen. Zij moeten echter wel het diploma A hebben en beschikken over een geldig entreebewijs.
Helaas geldt ook hier, dat ouders niet welkom zijn.

Tijdssloten kunnen worden gereserveerd en betaald via onze website

De avond voordat u van plan bent een bezoek aan het zwembad te brengen kunt u pas een tijdslot reserveren. Dit kan vanaf 19.00 en natuurlijk kunt u op de dag zelf ook een ticket boeken.