Afgelopen zaterdag 7 juli was het “vrouwen in beweging” in waterpark Mounewetter. Kraampjes en spelletjes onder prachtige omstandigheden. Onderstaand een aantal foto’s van een geslaagde dag.