Mounewetter een baken van rust en vermaak

Beste Mounewetter-gasten, bij het zoeken van een pakkende titel voor het voorwoord, kon ik niet voorbijgaan aan de hectiek van de huidige maatschappij. Een maatschappij waar alles sneller en sneller moet, waar het erop lijkt of alleen economische belangen tellen en mensen niet meer zijn als een economische eenheid. De wereld lijkt wel in brand te staan met alle grote problemen, als oorlogen, vluchtelingen enzovoort. Gelukkig weten wij nog wat het is om “samen te werken met anderen” of hoe “we elkaars levensvorm moeten respecteren”, waarden waardoor Mounewetter een baken van rust en vermaak kan zijn.

Door samen te werken met anderen, zoals de vele vrijwilligers maar ook met de gemeente hoeven wij ook dit jaar de prijzen opnieuw niet te verhogen. Een gegeven waar we best trots op mogen zijn. Ook de samenstelling van de medewerkers zal grotendeels ongewijzigd blijven, waardoor het weer vertrouwd “thuiskomenis voor de gasten, die ons bad komen bezoeken.

Voor dit seizoen staan geen grote veranderingen op stapel. Wel zijn er een paar nieuwe investeringen gedaan, die het vertoeven in ons bad nog leuker maken.

Zo zijn er voor de jeugd een aantal kano’s aangeschaft, waar ze op rustige tijden mee kunnen spelen. Ook zijn er een aantal mooi gekleurde relax-stoelen gekocht voor het peuter-/kleuterbad. Wanneer dit in de smaak valt, zal worden overwogen om ook langs de grotere baden enkele van deze banken te plaatsen.

Een andere verandering is, dat de openingstijden zullen worden verruimd. Zo zal ook in de maanden mei en juni op de dinsdag– en donderdagavonden het zwembad geopend zijn. Verder zal het zwembad op de zaterdag en zondag om 10.00 uur, een half uur eerder dan vorige jaren, de poort openen.

Ook wil ik nog even terugblikken op het seizoen 2015. Het seizoen, dat we overgingen naar het gebruik van zoutelectrolyse en het leerlingenvolgsysteem. Beide veranderingen zijn door onze gasten als een stap voorwaarts ervaren. Wel bleek voor een aantal ouders, dat zij een te groot verwachtingspatroon hadden van het leerlingvolgsysteem. Om dit in de toekomst te voorkomen zal er meer informatie worden verstrekt. Als afsluiter wil ik nog met trots melden, dat wij ook in het seizoen 2015 opnieuw “openluchtzwembad van het jaar in Frieslandzijn geworden. Voor ons nu de uitdaging om dit jaar voor de 5e maal op rij deze titel in de wacht te slepen. Met hulp van van onze gasten zal dit zeker lukken.

Tenslotte wens ik jullie allemaal een mooi zwemseizoen 2016 toe.

Roel Bijlsma, voorzitter